Történelem


 '56 Erdélyben 
Politikai elítéltek életrajzi adattára
https://www.eme.ro/erdelyi56
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 1956 partiumi előszele 
https://mn.mno.hu/index.mno?cikk=284135&rvt=22&rvt2=57&norel=1&pass=3
Kapcsolódik: Bélfenyér | Bihar megye

 A kolozsvári felekezetközi magyar egyetem 
1920-1921
https://www.tti.hu/tsz98_3_4_erdesz_adam.htm
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 A magyar nép őstörténete 
Kiszely István
https://istvandr.kiszely.hu/ostortenet

 A népesség fejlődése Erdély területén 1869-1920 között 
https://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd69-20.htm

 A romániai magyar kisebbség kronológiája 1990-2003 [adatbank]
több mint 42 ezer tétel
https://udvardy.adatbank.ro/

 A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989 [adatbank]
https://vincze.adatbank.ro/

 A romániai magyarok helyzete (1918-1993) 
https://www.hhrf.org/rmdsz/memo1_1.htm#situ

 A székely autonómia kérdése 1945–46-ban 
Vincze Gábor írása
https://primus.arts.u-szeged.hu/doktar/texts/szekely_autonomia_fo.html

 A szovjet gulág 
https://www.gulag.hu

 A Trianoni béke által Magyarországtól elcsatolt települések 
https://parizs.tripod.com/trianon/trianon.html

 Adatok a kettős állampolgárságról 
a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének honlapján
https://www.kettosallampolgarsag.mtaki.hu

 Ákosi apátsági templom 
https://muvtor.btk.ppke.hu/romanika/akos1.htm
Kapcsolódik: Szatmár megye

 Árpádház Lap 
https://arpadhaz.lap.hu

 Árpádtól Árpádig 
magyar őstörténet
https://www.arpad.org

 Avar Lap 
https://avar.lap.hu

 Az 1956-os magyar forradalom visszhangja Erdélyben 
https://primus.arts.u-szeged.hu/doktar/texts/tofalvi_56.html

 Az Erdélyi Kárpát Egyesület története 
a kezdetektől 1996-ig
https://www.fsz.bme.hu/mtsz/tortenel/tortenel.htm

 Az erdélyi magyar szövetkezetek sorsa a II. világháború után 
https://primus.arts.u-szeged.hu/doktar/texts/szovetk.html

 Az erdélyi magyarság helyzete Ceausescu Romániájában 
The Hungarian Minority's Situation in Ceausescu's Romania
https://www.net.hu/corvinus/lib/humis

 Az erdélyi megyék közigazgatási határainak változása a középkortól napjainkig  [adatbank]
Három megye, 82 térkép
https://elekes.adatbank.ro/

 Az erdélyi zsidó és román identitásról 
https://www.unibuc.ro/eBooks/filologie/hebra/2-2.htm

 Az Osztrák-Magyar Birodalom térképei 
Kelet-Magyarország, Erdély
https://feefhs.org/maps/ah/ah-ehung.html

 Bihari helytörténet 
https://proteo.cj.edu.ro/bihar
Kapcsolódik: Bihar | Bihar megye

 Brassói Fuchs Herman: Erdély sárkánygyíkjai 
ttp://www.sulinet.hu/termeszetvilaga/archiv/2001/0105/32.html

 Don-kanyar 
https://gportal.hu/portal/donkanyar/

 Élõ Árpád-ház  
az Árpád-ház utóéletével foglalkozó honlap
https://www.eloarpadhaz.hu

 Erdély a XIII. században 
https://lazarus.elte.hu/hun/buszke/mokronik/mk91.jpg

 Erdély a XVI. sz. második felében 
https://k2.jozsef.kando.hu/~guczi/TORI/erdely.htm

 Erdély és a Székely Nemzet történelme 
Dr. Jancsó Benedek: Erdély története; Dr. Szádeczky Kardoss Lajos: A Székely Nemzet története és alkotmánya
https://szekelyivadekok.tripod.com/

 Erdély etnikai és felekezeti statisztikája [adatbank]
(1850-1992)
https://varga.adatbank.ro

 Erdély nemzetiségi térképe 2002 [adatbank]
https://sebok1.adatbank.ro/terkep1.php

 Erdély népességéről 
Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből
https://www.kia.hu/konyvtar/erdely/kapolna3.htm

 Erdély oktatásügye 
Szent István korától a 19. századig
https://human.kando.hu/pedlex/lexicon/E6.xml/Erdely_oktatasugye.html

 Erdély történelmi fogalomtár 
https://www.gyakg.u-szeged.hu/tantargy/tor/SZEMELY/a.htm

 Erdély városrendszere a 18-19. sz.-ban  
https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/01_szam/06.htm

 Erdély visszatér(t)! 
bevonulás
https://erdelyvisszatert.uw.hu/

 Erdélyi Fejedelemség Története 
https://www.erdelyweb.hu/Historia/fejedelmek_index.htm

 Erdélyi Fejedelemség.lap.hu 
https://erdelyifejedelemseg.lap.hu

 Erdélyi Krónika 
Az Erdélyi Krónika küldetése, hogy fórumot biztosítson az Erdély történelmével foglalkozó kutatók számára.
https://erdelyikronika.net

 Erdélyi magyar várak 
https://www.geocities.com/zoliren2

 Erdélyi Turul Kutatócsoport 
hadtörténelem
https://www.turulkutatocsoport.ro/

 Erdélyi történelmi családok 
https://www.familyhistory.ro

 Erdélyi történelmi, közigazgatási és etnikai térképek  [adatbank]
(50 térkép)
https://sebok1.adatbank.ro/

 Erdélyi történeti kronológia  
https://www.hhrf.org/erdely/utazo/tortenet.html

 Erdélyi várak 
https://www.erdelyivarak.hu

 Erődtemplomok lapja 
https://erodtemplom.lap.hu

 Észak Erdély 1940-44 
https://www.multimania.com/dgrecu/AdNeng1.Htm

 Falfestmény a XIV. századból 
püspökszent az egykori nagyváradi székesegyházból
https://hungart.euroweb.hu/magyar/zmisc/falkepek/14_sz/nagyvara.html
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Fekete Március 
https://www.feketemarcius.net/
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Gulág lap 
https://gulag.lap.hu/

 Hadifogoly adatbányászat 
adatbázis gyűjtemény a II. világháború magyar áldozatainak felkutatásáért
https://www.hadifogoly.adatbanyaszat.hu

 Hadtörténelem Lap 
https://hadtortenelem.lap.hu

 Határmenti Hajdú Hagyományőrzés 
https://www.nyuzovolgy.ro/

 Honfoglalás 
https://k2.jozsef.kando.hu/~guczi/TORI/honfogl.htm

 Hungarica térképgyűjtemény 
https://www.topomap.hu/oszk/hun/terkepek.htm

 Írástörténeti Kutató Intézet 
a nemzeti íráskutatás, történetírás és könyvkiadás egyik műhelye
https://ikint.uw.hu/

 Károly-vonal 
a 2. világháború romániai erődrendszere
https://members.tripod.co.uk/karolyvonal/karolyvonal.html

 Kastély Lap 
https://kastely.lap.hu

 Katonaihagyomány Lap 
https://katonaihagyomany.lap.hu

 Két Igen  
stratégia a két Igenért
https://ketigen.uw.hu

 Kitalált középkor 
Földindulás az európai középkorkutatásban
https://www.kitalaltkozepkor.hu

 Kolozsmonostor - hatkaréjos rotunda maradványai 
https://muvtor.btk.ppke.hu/romanika/kolm.htm
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Kőrös-Tibet Projekt 
Kőrösi Csoma Sándor nyomában
https://koros-tibet.ro

 Kossuth Lajos és Nagyvárad 
Fleisz János digitalizált könyve
https://www.szamosujvar.coolfreepage.com/kossuth
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Köztes Európa Térképtár [adatbank]
1763-1993
https://terkepek.adatbank.ro

 Köztes-Európa kronológia 1756-1997 [adatbank]
https://pandi.adatbank.ro/

 Magyar kisebbség Romániában  
kronológia angolul 1999-ig
https://www.cidcm.umd.edu/inscr/mar/data/romhungchro.htm

 Magyar Nemzetismeret 
a „Haza, a magasban” magyar nemzetismereti tankönyv interaktív netes verziója
https://www.nemzetismeret.hu

 Magyar városok zászlói 1941-ben 
https://www.geocities.com/zaszlok/szellsandor/

 Magyarország és Erdély térképek 
https://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/terkep

 Magyarország felosztása a trianoni diktátum szerint 
https://lazarus.elte.hu/hun/buszke/mokronik/mk571.jpg

 Marosvásárhely 1848-as emlékei 
https://www.erdelyweb.hu/mvhely/1848.htm
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Nagy képes világtörténelem 
Erdélyről szóló részekkel
https://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/europa

 Nagy Magyarország történelmi magazin 
https://www.tortenelem.ro

 Nagyváradi m. kir "Gábor Áron" Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola Bajtársi Köre 
https://www.hadaprodiskola.hu
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Népszavazás 2004 
Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium diákjainak lapja
https://szavazz2004.uw.hu

 Rákóczi Lap 
https://rakoczi.lap.hu

 Régészet Lap 
https://regeszet.lap.hu

 Régió- és kisebbségtörténeti szakirodalom 
periodikák, tanulmányok
https://primus.arts.u-szeged.hu/doktar/sajat.html

 Rogerius váradi kanonok krónikája 
https://www.kultura.hu/culture/history/pantheon/news/D104_cikk_8914.ht ml
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Román Oktatásügy Erdélyben 
1920-ig
https://human.kando.hu/pedlex/lexicon/R.xml/roman_oktatasugy_Erdelyben __1920-ig_.html

 Romániai magyar kisebbségek történelmi kronológiája 
https://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/europa/romkrono

 Rovásírás 
abc, emlékek, stb.
https://www.rovas.hu

 Rubicon történelmi folyóirat  
erdélyi vonatkozású írásokkal is
https://www.rubicon.hu/

 Sorin Mitu: Illúziók és valóság Erdélyben 
https://www.c3.hu/scripta/beszelo/98/09/06mitu.htm

 Szkíta Lap 
https://szkita.lap.hu

 Szováta Anno 
Szolláth Hunor oldala
https://szovataanno.blog.hu/
Kapcsolódik: Szováta | Maros megye

 Tanulmányok Erdély népesedéstörténetéből  
https://www.kia.hu/konyvtar/erdely/nepes.htm

 Temesvár rövid történelme 
https://hsot.tripod.com/torci/torci.htm
Kapcsolódik: Temesvár | Temes megye

 Térképoldalak 
az ELTE Térképtudományi Tanszékének honlapja
https://lazarus.elte.hu/hun/index.html

 Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság 
https://kek-soft.hu/thhb.htm

 Transylvania  
an ancient magyar land
https://www.geocities.com/transmagyar

 Trianon 
a gyászkeretes béke
https://www.trianon.norma.hu

 Trianon Lap 
https://trianon.lap.hu

 Trianon.hu 
a trianoni békediktátummal kapcsolatos információk gyűjteménye
https://www.trianon.hu

 Turáni népek honlapja  
https://www.hunmagyar.org/turan/t2.html

 Vár Lap 
https://var.lap.hu

 Várak a Kárpát-medencében 
(Erdély, Magyarország, Felvidék)
https://www3.telus.net/gdraskoy/castles/en/castlesindex.html

 Várépítészet Lap 
https://varepiteszet.lap.hu

 Világháború Lap 
https://vilaghaboru.lap.huVissza

Új tételt ajánlok

Szerkeszti: Balázs D. Attila

szakmai vezető: BÁRDI Nándor, projektvezető: SZABÓ Ágnes
programozó: TROMBITÁS István, digitális vezető: GYÖRGYJAKAB Izabella
2004-2024 (C) Jakabffy Elemér Alapítvány, Transindex