Nyomtatott sajtó » Egyházi lapok


 Amint vagyok 
a krasznamihályfalvi ref. egyházközség ifjúsági lapja
https://www.geocities.com/amintvagyok
Kapcsolódik: Krasznamihályfalva | Szatmár megye

 Az Út 
teológiai folyóirat
https://proteo.cj.edu.ro/ut/
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Catholic.ro 
hírportál
https://www.catholic.ro

 Eklézsia 
a Krónika ökumenikus, vallási és hitéleti melléklete
https://www.catholic.ro/eklezsia
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 FG - Fiatal vagyok és gondolkodom 
a Vasárnap katolikus hetilap fóruma
https://fiatalgondolkodok.blogspot.ro/
Kapcsolódik: Kolozs | Kolozs megye

 Harangszó 
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja
https://www.kiralyhagomellek.ro/harangszo.htm
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Igehirdető 
az Erdélyi Református Egyházkerület folyóirata
https://www.reformatus.ro/igehirdeto/igehirdeto.htm
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Keresztalja 
katolikus hetilap
https://www.keresztalja.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Keresztény Magvető 
az Erdélyi Unitárius Egyház folyóirata
https://kermagv.unitarius.com/
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Keresztény Szó  
katolikus kulturális havilap
https://www.keresztenyszo.katolikhos.ro/
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Krisztus Világossága 
https://krisztusvilagossaga.catholic.ro
Kapcsolódik: Tusnádfürdő | Hargita megye

 MégIS 
gyulafehérvári kispapok folyóirata
https://www.hhrf.org/gyrke/megis
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 Nicolaos 
görögkatolis egyházi lap
nicolaos.ro
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Református Nevelés 
a Romániai Református Pedagógiai Intézet internetes újságja
https://www.reformatus.ro/refneveles/refneveles.htm
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Unitárius ösvény 
https://proteo.cj.edu.ro/unitarizmus
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Vasárnap 
katolikus hetilap
https://www.vasarnap.katolikhos.ro/
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Üzenet 
a túrterebesi Római Katolikus Plébánia értesitője
https://www.hhrf.org/turterebes/uzenet/
Kapcsolódik: Túrterebes | Szatmár megyeVissza

Új tételt ajánlok

Szerkeszti: Balázs D. Attila

szakmai vezető: BÁRDI Nándor, projektvezető: SZABÓ Ágnes
programozó: TROMBITÁS István, digitális vezető: GYÖRGYJAKAB Izabella
2004-2024 (C) Jakabffy Elemér Alapítvány, Transindex