Politikum » Magyarországi határon túli ügyekkel foglalkozó intézmények


 Ábel Alapítvány 
https://www.abelalapitvany.hu/

 Apáczai Közalapítvány  
a határon túli magyar oktatásért
https://www.apalap.hu

 Arany János Közalapítvány  
a határon túli magyar tudományosság színvonalának megőrzéséért
https://www.ajk.mtaki.hu

 Aszalós János Emlékalapítvány 
egészségügyi és szociális kezdeményezések támogatása
https://www.aszalosalapitvany.hu

 Az egyszerűsített honosítási eljárás honlapja 
kettős állampolgárság
https://allampolgarsag.gov.hu/

 Balassi Bálint Intézet  
a határon túli magyar oktatásért
https://www.bbi.hu

 Bethlen Gábor Alap 
a határon túli magyarságért
https://www.bgazrt.hu/

 Budakeszi Kultúra Alapítvány 
a gyimesbükki vasúti őrház megmentői
https://www.budakeszikultura.hu/

 Demokrácia Központ hálózat 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Demokrácia Központ hálózata
https://www.demokraciakozpont.org/

 Erdély Klub 
https://www.trenddesign2000.hu/erdelyklub.html

 Erdély Műemlékeiért Közhasznú Egyesület 
Szekszárd
https://www.emke.tolna.net

 Erdélyért Alapítvány 
az erdélyi magyar gyerekek és a dévai Gyermekvédelmi Központ támogatása
https://www.erdelyert.org

 Erdélyért Alapítvány 
https://www.erdelyertalapitvany.hu

 Erdélyi Hagyományokért Egyesület 
https://www.ehe.hu/foldal/foldal_menu.html

 Erdélyi Lobby - Erdélyi Fórum 
https://www.geocities.com/erdelyilobby

 Erdélyi Magyarok Egyesülete 
Budapest
https://www.erdelyime.org

 Erdélyi Magyarok Háza 
Budapest
https://www.erdelyimagyarokhaza.hu

 Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány 
https://www.erdelyimagyarok.com/

 Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet  
Magyar Tudományos Akadémia
https://www.mtaki.hu

 Európa Szívében Alapítvány 
https://www.europasziveben.hu/main.php

 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 
Budapest
https://www.eokik.hu

 Gyepűk Népe Alapítvány 
https://www.gyepuk.hu

 Hármashalom Alapítvány 
a határon túli magyarság támogatásáért
https://www.harmashalom.hu

 Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 
Pécs
https://www.htma.hu

 Határon Túli Magyarok Hivatala 
HTMH
https://www.htmh.hu

 Határon Túli Magyarok Információs Központja 
kiemelkedően közhasznú alapítvány
https://www.htmik.hu

 Hídvégi Mikó Intézet 
https://www.hidvegimiko.hu

 Honoráciorok az Erdélyi Magyarságért 
közhasznú alapítvány
https://www.honoracior.hu

 Hungária Ügyviteli Iroda 
letelepedett és külföldi magyarok jogi, gazdasági és képviseleti irodája
https://www.hungax.hu

 Illyés Közalapítvány 
IKA
https://wayback.archive.org/web/*/https://www.ika.hu

 Julianus Barát Alapítvány 
a határon túli magyarság támogatásáért
https://www.julianusbarat.hu/

 Julianus Testvériskola Program 
Oktatási Minisztérium, Határon Túli Magyarok Fõosztálya
https://www.martonaron.hu/julianus

 Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 
KMKF
https://www.kmkf.hu

 Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 
https://www.karpatikum.hu

 Kettős állampolgárság-adatok, állásfoglalások, elemzések 
https://www.kettosallampolgarsag.mtaki.hu

 Kisebbségi Jogvédő Intézet 
https://www.kji.hu/

 Magyar Emberi Jogok Alapítvány 
HHRF
https://www.hhrf.org

 Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány  
https://www.mfhnalap.org

 Magyar Kollégium 
https://www.magyarkollegium.hu

 Magyar Kultúra Alapítvány 
a határon túli magyar és a magyarországi szellemi élet képviselõi közötti kapcsolatok szervezéséért
https://www.mka.hu

 Magyar Vár Alapítvány 
https://www.mv.hu

 Magyar Önkormányzatok Európai Szövetsége 
https://www.moesz.com

 Magyarok Világszövetsége  
MVSZ
https://www.mvsz.hu

 Magyarország Bukaresti Nagykövetsége 
https://hungaryemb.ines.ro/indexh.html
Kapcsolódik: Bukarest

 Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda 
https://csikszereda.gov.hu/
Kapcsolódik: Csíkszereda | Hargita megye

 Márton Áron Kollégium 
https://www.martonaron.hu

 MEH Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság 
https://www.nemzetpolitika.gov.hu

 Metszéspont iroda 
határontúli magyar ifjúsági szervezetek információs irodája
https://www.metszes.hu

 Nemzeti Jogvédő Alapítvány 
https://www.nja.hu/

 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
(NKÖM)
https://www.kultura.hu/nkom/

 Pro Minoritate alapítvány 
Budapest
https://www.hhrf.org/prominoritate

 Rákóczi Szövetség 
https://www.rakocziszovetseg.hu

 Teleki László Alapítvány 
https://www.telekialapitvany.hu

 Teleki László Intézet 
https://www.telekiintezet.hu

 Terra Recognita 
Közép-európai civil külpolitikai kezdeményezés
https://tra.hu/

 Torockó Egyesület 
https://www.torockoegyesulet.hu
Kapcsolódik: Torockó | Fehér megye

 Összetartozunk Alapítvány 
https://www.osszetartozunk.huVissza

Új tételt ajánlok

Szerkeszti: Balázs D. Attila

szakmai vezető: BÁRDI Nándor, projektvezető: SZABÓ Ágnes
programozó: TROMBITÁS István, digitális vezető: GYÖRGYJAKAB Izabella
2004-2024 (C) Jakabffy Elemér Alapítvány, Transindex