Egyházak Barátok Temploma 
Nagyvárad-Olaszi Római Katolikus Plébánia
https://baratoktemploma.co.cc/
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Gyémánt Út Buddhista Csoport Kézdivásárhely 
https://www.targu-secuiesc.budism-caleadediamant.ro
Kapcsolódik: Kézdivásárhely | Kovászna megye

 Gyémánt Út Buddhizmus Nagyváradon 
https://www.buddhizmus-nagyvarad.ro
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Gyimesbükki Római Katolikus Plébánia 
https://gyimesiplebania.hupont.hu/
Kapcsolódik: Gyimesbükk | Bákó – Moldva megye

 Keresztelő Szent János Születése Görögkatolikus Templom 
https://kereszteloszuletese.ro/
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Szent Mihály és Szent Gábor Görögkatolikus Egyházközség 
https://www.nicolaos.ro/nagypeleske/
Kapcsolódik: Nagypeleske | Szatmár megye

 Szent Miklós Templom 
https://nicolaos.ro/szatmarnemeti1/
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Vajdahunyadi Baptista Gyülekezet 
https://baptista.ro/vajdahunyad/
Kapcsolódik: Vajdahunyad | Hunyad megye

Püspökségek, szerzetesrendek, lovagrendek

 Erdélyi Ferencesek 
Szent István Rendtartomány
https://www.ofm.ro/

 Erdélyi Örmény Katolikus Ordináriátus 
(Apostoli Kormányzóság)
https://erdelyiormeny.uw.hu

 Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 
https://ersekseg.ro/
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 Jezsuita Rend 
https://www.iezuiti.ro/limbi/index_hu.html

 Kaplonyi Barátok 
https://kaplonyibaratok.ro/
Kapcsolódik: Kaplony | Szatmár megye

 Minorita Rend 
Erdélyi és magyarországi rendtartomány
https://www.minorita.hu
Kapcsolódik: Arad | Arad megye

 Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye  
https://www.varad.org
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Szatmári Római Katolikus Egyházmegye 
https://www.szatmariegyhazmegye.ro
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Szent Gellért Lovagrend Márton Áron Erdélyi Tartománya 
https://www.tartomany.com
Kapcsolódik: Kovászna | Kovászna megye


Egyházközségi honlapok

 A máriaradnai bazilika 
Hivatalos honlap
https://www.mariaradna.com/hu/
Kapcsolódik: Máriaradna | Arad megye

 Catholic.ro 
római katolikus hírportál
https://www.catholic.ro

 Csíksomlyói Kegytemplom és Kolostor 
https://www.csiksomlyo.ro
Kapcsolódik: Csíksomlyó | Hargita megye

 Csíkszeredai Szent Ágoston Római Katolikus Egyházközség 
https://szentagoston.hhrf.org/
Kapcsolódik: Csíkszereda | Hargita megye

 Érkeserűi Szent Anna Római Katolikus Plébánia 
https:// erkeseru.catholic.ro
Kapcsolódik: Érkeserű | Bihar megye

 Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Főesperesi Kerület 
https://www.gyfk.go.ro
Kapcsolódik: Gyergyószentmiklós | Hargita megye

 Kalazanci Szent József plébánia 
https://kalazanci.ro/
Kapcsolódik: Nagykároly | Szatmár megye

 Katolikus.ro 
Felelős kiadó: P. Böjte Csaba OFM
https://www.katolikus.ro

 Kis Szent Teréz Plébánia 
https://szentterez.ro
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Kolozsi Római Katolikus Plébánia 
https://kolozsiplebania.wordpress.com
Kapcsolódik: Kolozs | Kolozs megye

 Krisztus Király Plébánia 
https://www.krisztuskiraly.ro/
Kapcsolódik: Sepsiszentgyörgy | Kovászna megye

 Marosvásárhely-belvárosi Keresztelő Szt. János plébánia 
https://www.kszjplebania.as.ro
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Orgonajavítás.ro 
https://orgonajavitas.ro/

 Romániai Fatima Apostolátus 
https://fatimaapostolatus.home.ro/
Kapcsolódik: Nagykároly | Szatmár megye

 Sepsi-barcasági Főesperesség 
https://www.katolikussepsi.ro/
Kapcsolódik: Sepsiszentgyörgy | Kovászna megye

 Szabadfalvi (Freidorfi) Plébánia 
https://www.parohiafreidorf.cnet.ro
Kapcsolódik: Temesvár | Temes megye

 Szászrégeni Romai Katolikus Plébánia 
https://www.rkpregen.home.ro
Kapcsolódik: Szászrégen | Maros megye

 Székelykeresztúri Római Katolikus Plébánia 
szállás, programok, stb
https://www.szkplebania.cport.ro/
Kapcsolódik: Székelykeresztúr | Hargita megye

 Szent Antal plébánia 
https://www.angelfire.com/ms/mihaly/plebania.html
Kapcsolódik: Déva | Hunyad megye

 Szent István Plébánia 
https://www.szentistvanplebania.ro/
Kapcsolódik: Gyergyószentmiklós | Hargita megye

 Szent Kereszt Főplébánia 
https://www.hhrf.org/szentkereszt
Kapcsolódik: Csíkszereda | Hargita megye

 Szent Pál Katolikus Karizmatikus Közösség 
https://www.szentpal.ro
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Szt. Kozma és Damján Plébánia 
https://sztkd.go.ro
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye


Oktatási intézmények honlapjai

 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Kar  
https://rocateo.ubbcluj.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum 
https://www.gerhardinum.ro
Kapcsolódik: Temesvár | Temes megye

 Gr. Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Líceumi Szeminárium 
https://www.hhrf.org/gyrke/majlath.html
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum 
https://www.gmgkliceum.ro/
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 Gyergyószentmiklósi Középiskolai Teológiai Oktatás 
https://gyki.8k.ro
Kapcsolódik: Gyergyószentmiklós | Hargita megye

 Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont 
https://hamjanos.ro
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség 
https://www.kel.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Marosvásárhelyi Egyetemi és Főiskolai Lelkészség 
https://ma-fia.catholic.ro
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum 
https://romkatgimnmvhely.webnode.hu/
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Seminarium Incarnatae Sapientiae 
Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet
https://www.sis.uab.ro/
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum 
https://licromcat.ro/
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye


Oktatási intézmények honlapjai

 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző Kar 
https://rt.ubbcluj.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Keresztyén szabadegyetem 
1997
https://proteo.cj.edu.ro/szabadegy
Kapcsolódik: Székelyudvarhely | Hargita megye

 Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium 
https://www.lorantffynagyvarad.ro/
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Oktatás az Erdélyi és a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben 
https://oktatas.reformatus.hu/index.php?n=32&id=32#7

 Protestáns Teológiai Intézet 
https://www.proteo.hu
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Wesselényi Kollégium 
https://www.hhrf.org/wesselenyi/
Kapcsolódik: Zilah | Szilágy megye


Oktatási intézmények honlapjai

 János Zsigmond Unitárius Kollégium 
https://www.janoszsigmond.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye


Oktatási intézmények honlapjai

 Nagyszebeni Evangélikus Teológia 
https://www.ev-theol.ro
Kapcsolódik: Nagyszeben | Szeben megye


Oktatási intézmények honlapjai

 Kolozsvári Magyar Baptista Egyetemisták 
https://www.baptista.hu/kegy
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye


Egyházközségi honlapok

 Arad Mosóczi Református Egyházközség 
https://aradmosoczi.reformatusok.com/
Kapcsolódik: Arad | Arad megye

 Barátosi Református Egyházközség 
https://www.baratosref.ro/
Kapcsolódik: Barátos | Kovászna megye

 Biharpüspöki Református Egyházkozség 
https://www.biharpuspoki.ref.hu
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Bikfalvi Református Egyházközség 
történet, szálláslehetőségek
https://www.cosys.ro/bikfalva
Kapcsolódik: Bikfalva | Kovászna megye

 Erdővidéki Református Egyházkerület 
https://www.haromszek.ro/barot/Erdovideki/Erdovidek.htm
Kapcsolódik: Kovászna megye

 Érkeserűi Református Egyházközség 
https://www.erkeseru.ref.hu
Kapcsolódik: Érkeserű | Bihar megye

 Gyulafehérvári Református Egyházközség 
https://albaref.ro/
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 Hegyközcsatári Református Egyházközség 
https://gportal.hu/portal/hegykozcsatar/
Kapcsolódik: Hegyközcsatár | Bihar megye

 Hosszúmezői Református Egyházközség 
https://parokia.hu/lap/hosszumezoi-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/ bemutatkozas/
Kapcsolódik: Hosszúmező | Máramaros megye

 Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség 
https://www.farkasutca.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Magyarbikali Református Egyházközség 
https://www.freewebs.com/bikal/index.htm
Kapcsolódik: Magyarbikal | Kolozs megye

 Magyarózdi Református Egyházközség 
https://www.reformatus-ozd.freeweb.hu/
Kapcsolódik: Magyarózd | Maros megye

 Magyarvistai Református Egyházközség 
https://proteo.kereszteny.hu/vista
Kapcsolódik: Magyarvista | Kolozs megye

 Marosvásárhelyi Vártemplom 
https://marosvartemplom.ro
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Nagyvárad - Réti Református Egyházközség 
https://www.nagyvaradret.ro
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Nagyvárad Rogériuszi Református Egyházközség 
https://www.rogeriusz.ro/
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség 
https://www.nagyvaradolaszi.ro/
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Olthévízi Református Egyház 
https://hevizref.blogspot.com/
Kapcsolódik: Olthévíz | Brassó megye

 Ramnicu Valcea Missziói Egyházközség 
Olténia
https://szantosandor.blogspot.com

 Síteri Református Gyülekezet 
https://siteritemplom.googlepages.com
Kapcsolódik: Síter | Bihar megye

 Somkerék - református templom 
https://proteo.kereszteny.hu/somkerek
Kapcsolódik: Somkerék | Beszterce-Naszód megye

 Somosdi Egyházközség 
https://www.reformatus.ro/gyulekezetek/somosd/
Kapcsolódik: Somosd | Maros megye

 Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református Gyülekezet 
https://proteo.kereszteny.hu/szamosnegyed
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Székelykeresztúri Református Egyházközség 
https://www.refkeresztur.ro
Kapcsolódik: Székelykeresztúr | Hargita megye

 Temesvár Belvárosi Református Egyházközség 
https://temesvari.reformatusok.com/
Kapcsolódik: Temesvár | Temes megye

 Tóközi Református Gyülekezet 
https://www.tokoz.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Vízaknai Református Egyházközség 
https://vizakna.blogspot.ro/
Kapcsolódik: Vízakna | Szeben megye


Egyházközségi honlapok

 Nagybányai Baptista Gyülekezet 
https://baptista.hu/nagybanya/
Kapcsolódik: Nagybánya | Máramaros megye

 Nagyvárad Belvárosi Magyar Baptista Gyülekezet 
https://nvbgy.ro/
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Nagyváradi Belvárosi Baptista Ifjúság 
https://www.varadifi.ro
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Rogériuszi Baptista Gyülekezet 
https://www.rhbc.ro/
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége 
https://www.magyarbaptista.com/
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Szatmárnémeti Magyar Baptista Gyülekezet 
https://www.baptista.ro/szatmarnemeti/
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye


Egyházközségi honlapok

 Brassói Evangélikus Egyház 
https://www.honterusgemeinde.ro
Kapcsolódik: Brassó | Brassó megye

 Nagydisznódi Evangélikus Egyház 
https://www.ekh.ro
Kapcsolódik: Nagydisznód | Szeben megye

 Nagyszebeni Evangélikus Egyház 
https://www.evang.ro/hermannstadt/
Kapcsolódik: Nagyszeben | Szeben megye

 Segesvári Hegyitemplom 
https://www.donaulaender.de/bergkirche/
Kapcsolódik: Segesvár | Maros megye


Egyházközségi honlapok

 Csekefalvi Unitárius Egyházközség 
https://uninaplo.unitarius-halo.net/csekefalva/
Kapcsolódik: Csekefalva | Hargita megye

 Homoródszentmártoni Unitárius Egyházközség  
https://www.unitarian.ro
Kapcsolódik: Homoródszentmárton | Hargita megye

 Jobbágyfalva-Nyárádszereda Unitárius Egyházközség 
https://www.lorinfo.ro/unitarius/
Kapcsolódik: Nyárádszereda | Maros megye

 Korondi Unitárius Egyházközség 
https://www.unitarius.ro/korond/korond.html
Kapcsolódik: Korond | Hargita megye

 Marosvásárhelyi Unitárius Templom 
https://agenda.netsoft.ro/harta/unitariana/index_hu.htm
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Nagyvárad - Bhari Unitárius Egyházközség 
https://unitariusen.go.ro/
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Olthévízi Unitárius Egyházközség 
https://uninaplo.unitarius-halo.net/oltheviz/
Kapcsolódik: Olthévíz | Brassó megye

 Petrozsényi Unitárius Egyházközség 
https://petrosani.unitarius-halo.net
Kapcsolódik: Petrozsény | Hunyad megye

 Sepsiárkosi unitárius templom 
https://www.cimec.ro/Monumente/unitarian/sepsiarkos.htm
Kapcsolódik: Sepsiárkos | Kovászna megye

 Unitárius egyházközségek Erdélyben 
https://www.unitarius.ro/egyhazkozsegek.html


Egyházközségi honlapok

 Székelykeresztúri Keresztény Adventista Gyülekezet 
https://keresztur.extra.hu
Kapcsolódik: Székelykeresztúr | Hargita megye


Püspökségek

 Evangélikus-Lutheránus Zsinatpresbiteri Egyház 
https://proteo.kereszteny.hu/luther


Püspökségek

 Erdélyi Református Egyházkerület 
történelmi adatok, iskolák, lelkipásztorok stb.
https://www.reformatus.ro

 Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
https://www.kiralyhagomellek.ro/
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Nagyenyedi Református Egyházmegye 
https://www.nre.ro/
Kapcsolódik: Nagyenyed | Fehér megye

 Nagykárolyi Református Egyházmegye 
https://www.karolyirefegyhazmegye.ro/
Kapcsolódik: Nagykároly | Szatmár megye

 Relatoria - az eltűnt Gyulafehérvári Református Egyházmegyéről 
https://www.relatoria.ro
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 Szatmári Református Egyházmegye 
https://refszatmar.eu/
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság 
https://varadhegyfok.url.ph/
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Zilahi Református Egyházmegye 
https://reformatuszilah.ro/
Kapcsolódik: Zilah | Szilágy megye


Püspökségek

 Erdélyi Unitárius Egyház 
Erdélyi Unitárius Egyház
https://www.unitarius.com


Társadalmi intézmények honlapjai

 ROMABISZ  
Romániai Magyar Baptista Ifjúsági Szövetség
https://www.romabisz.ro

 TEFI 
a Temesvári Baptista Gyülekezet ifjainak csoportja
https://www.tefi.org
Kapcsolódik: Temesvár | Temes megye


Társadalmi intézmények honlapjai

 Evangélikus fiatalok 
https://www.evang.ro/jugendarbeit

 Friedrich Teutsch Evangélikus Központ 
https://www.evang.ro/teutsch-haus/
Kapcsolódik: Nagyszeben | Szeben megye


Társadalmi intézmények honlapjai

 Agnulli Dei Egyesület 
https://www.agnullidei.extra.hu
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Bethlen Kata Diakóniai Központ 
két csillagos szobákkal és konferenciatermekkel
https://www.bethlenkata.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Diakónia Keresztyén Alapítvány 
https://www.diakonia.try.hu/
Kapcsolódik: Méra | Kolozs megye

 Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület 
IKE
https://www.ike.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Főiskolás Ifjúsági Keresztyén Egyesület 
FIKE
https://www.fikeweb.extra.hu
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 KOEN 
Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány
https://www.koen.ro
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Nyughatatlan - Kersztyén Fiatalok Klubja  
erdélyi keresztény fiatalok klubja
https://kereftenyek.drk.hu/nyughatatlan/

 Református Telefonos Szeretetszolgálat 
https://www.reftelsz.ro/
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Romániai Országos Református Lelkészértekezleti Szövetség 
https://rorlesz.ro/
Kapcsolódik: Kányád | Hargita megye

 Studium Academicum Alapítvány 
https://www.studiumacademicum.ro
Kapcsolódik: Fugyivásárhely | Bihar megye

 Velike 
Nagyvárad-Velencei Ifjúsági Keresztyén Egyesület
https://velike.parokia.net
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye


Társadalmi intézmények honlapjai

  "Szent József - a munkás" Katolikus Férfiak Szövetsége 
https://unumomnes.ro
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Boldog Scheffler János Központ 
A központ profilja a rászorulók (gyermekek és felnőttek, mozgássérültek, és egyéb szellemi, vagy fizikai fogyatékossággal élők) megsegítése, rehabilitálása és fejlesztése
https://bsjk.ro/
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Család.ro 
Családpasztorációs Központ
https://www.csalad.ro
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 Egymillió csillag a szegényekért 
a Caritas akciója
https://www.egymilliocsillag.ro/

 Erdélyi Katolikus Ifjúsági Pasztoráció 
https://www.ekip.ro/
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 Fiatalok a fiatalokért 
katolikus ifjúsági szervezet
https://www.fif.ma/
Kapcsolódik: Fogaras | Brassó megye

 Genézius Társaság 
https://www.hhrf.org/genezius
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Gyulafehérvári Caritas 
https://www.caritas-ab.ro
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 HÁLÓ 
katolikus közösségek hálózata
https://www.halo.hu

 Keresztirány Ifjúsági Szervezet. 
https://keresztirany.ro/

 Nagyváradi Caritas 
https://www.caritascatolica-oradea.ro/?lang=hu
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Oázis 
a Marosvásárhelyi Katolikus Magyar Bibliatársulat honlapja
https://kmb-oazis.go.ro
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae Egyesület 
nagyváradi keresztény szellemiségű kulturális szervezet és ifjúsági központ
https://www.posticum.ro
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Romániai Caritas Konfedráció 
https://www.caritas.org.ro
Kapcsolódik: Bukarest

 Szatmárnémeti Caritas 
https://www.caritas-satumare.ro/hu/
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Szeretet utca 
Légy a szomszédunk Mozgalom
https://szeretetutca.extra.hu
Kapcsolódik: Gyergyószárhegy | Hargita megye

 Szőkefalvi Mária jelenések 
Fény Királynöje Egyesület
https://fenykiralyno.org/
Kapcsolódik: Szőkefalva | Maros megye


Társadalmi intézmények honlapjai

 Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör  
https://www.unitarius.ro
Kapcsolódik: Székelykeresztúr | Hargita megye

 Unitárcoop Alapítvány 
https://www.unitarcoop.ro
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye


Vissza

Új tételt ajánlok

Szerkeszti: Balázs D. Attila

szakmai vezető: BÁRDI Nándor, projektvezető: SZABÓ Ágnes
programozó: TROMBITÁS István, digitális vezető: GYÖRGYJAKAB Izabella
2004-2022 (C) Jakabffy Elemér Alapítvány, Transindex